ATLAS IMPEX SRL, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr.23, bl.I6, Sc.C, Ap.2, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/722/1993 , cod unic de înregistrare 4508037, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.atlasplants.ro, precum si in calitate de operator, respectă dreptul la viata privata al persoanelor iar in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigura o protectie adecvata.


Exprimându-ţi acordul asupra furnizării datelor solicitate, accepţi ca S.C. ATLAS IMPEX S.R.L. să folosească datele furnizate în scopul derulării tuturor etapelor până la finalizarea comenzii, dar şi pentru a-ţi transmite informaţii în ceea ce priveşte ofertele noastre.  


S.C. ATLAS IMPEX S.R.L. se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi de ofertele sale.


S.C. ATLAS IMPEX S.R.L.:


Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.atlasplants.ro adresa sa de e-mail poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.


S.C. ATLAS IMPEX S.R.L. respectă prevederile OG 130/2000. Potrivit Articolului 4, alineatul 1, litera b, „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”, redactată cu caractere îngroşate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14.


In cadrul raporturilor cu terte persoane, ATLAS IMPEX SRL pune la dispozitia celor interesati, urmatoarele date de contact:

 

Informatiile/datele pe care le prelucram atunci cand folositi site-ul www.atlasplants.ro:


Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract de prestari servicii, suplimentar pot fi prelucrate si alte date personale, respectiv:


Temeiul legal al prelucrarii datelor personale ce se efectueaza de catre ATLAS IMPEX SRL:


INSTRUMENTE JURIDICE COMUNITARE:

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.


Scopul/scopurile prelucrarii datelor dv. personale:

Pentru a putea comanda produse pe site-ul www.atlasplants.ro, poți să comanzi în modul oaspete fără a-ți face un cont la noi pe site și datele furnizate vor fi folosite doar pentru livrarea produselor catre tine, apoi vor fi sterse din sistemul nostru dupa livrarea comenzii.

O a doua opțiune este să îți creezi un cont cu aceleasi date plus utilizator si parola. Acest cont iti poate fi de folos pentru a-ți ușura procesul de cumparare pentru urmatoarele comenzi și pentru a beneficia de un istoric al comenzilor pe care il poti analiza și păstra pe toată perioada cât ești clientul nostru. ATLAS IMPEX SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, in următoarele scopuri:


Informatii suplimentare:


Drepturile persoanei vizate:

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:


Cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi in materia prelucrarii  datelor personale, asigurarii confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzatoare, mentionam ca acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau steregerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.


Formularea plangerilor:

In vederea aparării drepturilor ce va sunt conferite prin lege in materia protectiei datelor personale, conform legislatiei in vigoare, inainte de a va adresa ANSDCP, veti depune o plangere catre operatorul ATLAS IMPEX SRL, la urmatoarea adresa: Str Isaccei nr 32, Tulcea, Romania, ce va fi solutionata in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.

De asemenea, aveti posibilitatea sa va adresati cu plangere, in conditiile legii, inclusiv catre ANSDCP.


Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

 Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de ATLAS IMPEX SRL, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;

Site-ul nu prelucreaza datele personale ale minorilor;

Daca considerati ca ati fost corect informat/informata iar totodata sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site cand furnizati datele solicitate (de exemplu la finalizarea unei comenzi);

Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site si, totodata, sa luati in considerare faptul ca o eventuala colaborare nu va fi posibila, deoarece prelucrarea CNP-ului este absolut esentiala in contextul perfectarii unui contract sau antecontract;

In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Str. Isaccei nr.32, Tulcea, Romania;


Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantulu inainte de retragerea acestuia;

Datele dvs. personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cat si ulterioar acesteia, pe o perioada de cel mult 3 ani (de la data incetarii colaborarii), dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.


Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – DataProtection.ro.